Kenstel Dönüşüm Danışmanlığı

KENTSEL DÖNÜŞÜM TAŞINMA YARDIMI NEDİR?

Taşınmanın hem zorlu bir süreç hem de maddi kaynak gerektiren bir işlem olduğu biliniyor. Ancak kentsel dönüşüm gibi sizi taşınmak zorunda bırakacak önemli bir durumun içindeyseniz, Kentsel Dönüşüm Taşınma Yardımı‘ndan…

ZEMİN İYİLEŞTİRME VE GÜÇLENDİRME NEDİR?

Zemin İyileştirme (Güçlendirme) Nasıl Yapılır? Zemin iyileştirme yöntemlerinin çoğunun temel amacı, deprem sarsıntısı sırasında boşluk suyu basıncında büyük artışları önlemektir. Bu, toprağın yoğunlaştırılması ve/veya drenaj kapasitesinin iyileştirilmesi ile sağlanabilir. Doğru…

İSTİNAT DUVARI NEDİR?

İstinat duvarı genellikle belirli bölgelerde zemin dayanıklılığını korumak (kaymaları engellemek) için inşa edilen bir tutma, itme çözümüdür. Genellikle farklı derinliklerde yapılan kazılarda şevlerin dayanıklılığını sağlamak için yapılır. İstinat duvarı inşaatı…

DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ

1999 depreminden sonra yapıların güvenliği çok daha fazla gündeme gelmiştir. Devlet bazında alınan önlemlerle güvenli yapıların inşa edilmesi sağlanmış, denetimler arttırılmış bunun yanında inşaat teknolojileri de gelişmiştir. Türkiye’de birçok bölge…

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK HİZMETİ

Büyükşehirlerde bulunan inşaat yapımına uygun arazilerde konut veya işyerine uygun betonarme yapıların inşa edilmesi son dönemde çok fazla gündeme gelmektedir. Kat karşılığı inşaat nedir? Yapı inşaatına uygun herhangi bir alanda…