Kenstel Dönüşüm Danışmanlığı

12 Adımda Kentsel Dönüşüm

1. Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.Vekaletname , kimlik Fotokopisi , tapu fotokopisi ve gerekli evraklar doldurularak firmamız tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı Yapı denetim Kuruluşuna başvuru yapılır.

2. Bina Deprem Risk Raporu almak için Lisanslı Yapı Denetim kuruluşu  binaya ait betondan ilgili mevzuata uygun  şartlarda  ‘karot’ numunesi alınır.Binanıza ait risk analizi hazırlanarak risk raporu düzenlenir.

3. Risk Raporu belediyenin Kentsel Dönüşüm Şefliğine sunularak, bölge mühendisinin incelemesiyle onaylanır.

4. Onaylanan Risk Raporu Tapu Müdürlüğüne üst yazı ile bildirilerek  bina tapu kayıtlarına riskli yapı belirtme şerhi koyulur. Bu şerh bilgi amaçlı olup  alım satım vs. diğer işlemlere engel değildir.

5. 6306 sayılı kanun kapsamında   binanızı yeniden yaptırmak için yapım koşullarına ve firma seçimine en az 2/3 çoğunlukla karar verilir. Çoğunluk kararı arsa payı oranında sağlanmalıdır. Karara katılmayan veya toplantıya iştirak etmeyen kat maliklerine en az 2/3 çoğunlukla imza altına alınan Ortak Karar Protokolü noter yoluyla  bildirilir.

6. Kentsel Tasarim Büyükçekmece  ile  noterden inşaat yapım sözleşmesi imza altına alınır. Bu sözleşme imza altına alındıktan sonra sözleşmeye katılmayan paydaşlara noter yoluyla ‘ihtar’ çekilerek, ilgili ‘hisse veya hisselerin’ satış yolu açılır.

7. Bina Ortak Karar Protokolü , Noterde imza altına alınmış İnşaat Yapım Sözleşmesi, Gayrimenkul değerleme raporu ve diğer evraklarla belediyenin Kentsel Dönüşüm Şefliğine (Birimine)  başvurarak diğer paydaşlarında sözleşmeye katılması sağlanır.

8. Kat maliklerinin veya kiracılarının tahliyesi yapılarak,  bina yıkıma hazır hale getirilir. Belediyeden alınan yıkım ruhsatı ile yıkımı gerçekleştirilir.

9. Binanızın yeniden inşaatı  için gerekli evraklar düzenlendikten sonra  tüm projeleri onaylanarak yapı ruhsatı alınır.

10. Kentsel Tasarim Büyükçekmece’nin  yönlendirmesiyle ;yıkılan binada ikamet eden kat malikleri diğer gerekli evrakları da tamamlayarak kira yardımı için belediyeye başvurur. Kentsel Dönüşüm Kredisi kullanacak  kat malikleri ise firmamızın gösterdiği bankanın talep ettiği evrakları sağlayarak Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı tarafından onaylanan faiz destekli kredileri kullanabilir.

11. Kentsel Tasarim Büyükçekmece’nin sözleşme koşulları gereği binanızın inşaatını tamamlayarak, iskana hazır hale getirir.

12. Firmamız tarafından inşaatı tamamlanan binanızın iskanı alınır , kat mülkiyetli tapuları kat maliklerine verilerek teslim süreçleri tamamlanır. 6306 sayılı kanun kapsamında binanızın yeniden yapım süreci tamamlanmış olur.