Kenstel Dönüşüm Danışmanlığı

İstinat duvarı genellikle belirli bölgelerde zemin dayanıklılığını korumak (kaymaları engellemek) için inşa edilen bir tutma, itme çözümüdür. Genellikle farklı derinliklerde yapılan kazılarda şevlerin dayanıklılığını sağlamak için yapılır. İstinat duvarı inşaatı ayraç olarak kullanılan normal betonarme duvar inşaatları ile sıklıkla karıştırılır. Duvar inşaatı ile istinat duvarı inşaatı aynı değildir. Zira istinat duvarı arkasındaki dolguyu perdeler. Bunun için de yapılacak istinat duvarı arkasında kalan alanın muhtemel basınç oranları hesaplanarak yapılmalıdır.

İstinat Duvarı Nerelerde Yapılır?
İstinat duvarı arkasında kalan zemini turmak için yapıldığından arkasında veya altından kayma yaratabilecek çoğunlukla eğimli zeminlerde inşa edilir. İstinat duvarı,

Otoyol inşaatları
Köy kasabalarda eğilimli zeminlerde yapılacak inşaatların sırtlarında
Yol yapım çalışmaları esnasında (köprü tünel vb.)
Su depoları kanal veya baraj inşaatlarının yapımında,
Su taşkınları veya toprak kaymalarının önlenmesi amacıyla
Bina yapımı aşamalarında güvenliği arttırmak amacıyla yapılabilir.
İstinat Duvarı Nasıl Yapılır?
İstinat duvarı farklı şekillerde inşa edilebilir. İstinat duvarı kırılmış kaya parçaları(kırma taş) veya betonarme olarak inşa edilebilir. Terramesh Sistem, Yeşil Terramesh olarak adlandırılan hibrit sistemlerle de istinat duvarının inşası mümkün olabilir. İstinat duvarı yapılmadan önce zemin özellikleri, ön görülen yüksekliğin belirlenmesi, varsa yer altı suyunun durumu, inşaat alanı, teknik şartnameler ve bütçe göz önünde bulundurulacak temel başlıklardır. Bunun yanında duvarın inşaası için yeterli inşaat alanının olup olmadığı da değerlendirilmelidir.

İstinat duvarları;

Rijit istinat duvarları
Yarı rijit istinat duvarları
Esnek istinat yapıları olarak 3 grupta toplanır.