Zemin İyileştirme (Güçlendirme) Nasıl Yapılır?
Zemin iyileştirme yöntemlerinin çoğunun temel amacı, deprem sarsıntısı sırasında boşluk suyu basıncında büyük artışları önlemektir. Bu, toprağın yoğunlaştırılması ve/veya drenaj kapasitesinin iyileştirilmesi ile sağlanabilir. Doğru kullanıldığında Zemin İyileştirme uygulamaları, karmaşık sahaların mühendisliğini yapmak, inşaat takibini basitleştirmek ve geliştirme maliyetlerini en aza indirmek için kullanılabilir.

Zemin iyileştirme çalışmaları şu amaçlarla gerçekleştirilir:

üzerine bina, yol ve diğer temeller gibi yapılar yüklendiğinde, ıslah alanının yüzeyinde aşırı yüklenmeleri önlemek;
temellerin yeterli taşıma kapasitesini ve/veya şevlerin yeterli stabilitesini sağlamak için dolgunun ve zeminin kesme mukavemetini iyileştirmek;
sıvılaşmayı önlemek için dolgu kütlesinin ve/veya alt zeminin yoğunluğunu arttırmak
drenaj kapasitesini artırmak için toprak geçirgenliğini iyileştirmek.